Program

Linköping 13-15 oktober

Torsdag
18.00 Incheckning öppnar i Missionskyrkan
19.00 Inledning med öppen föreläsning
– Rickard Klerfors, Hjärta till hjärta och Linköpingsmodellen
20.30 Aftonbön

Fredag
09.00 Morgonbön i Domkyrkan
09.30 Kaffe i Missionskyrkan
10.00 – 11.00 Seminarium 1
11.00 – 13.00 Lunch
12.00 Biskopens mässa i Domkyrkan
13.00 Öppet huvudföredrag ”Att bemöta människor med psykisk ohälsa”
– Anne Heberlein
15.00 Kaffe i Missionskyrkan
15.30 – 16.30 Seminarium 2
17.00 Mingeltorget
19.00 Festkväll med middagsbuffé och tänkvärd underhållning av Louise Hoffsten
21.00 Bön- och lovsångsgudstjänst

Lördag
09.00 Katolsk morgonbön i katolska kyrkan
09.30 Kaffe i Missionskyrkan
10.00 – 11.00 Öppet huvudföredrag ”Ideell och professionell – kyrkan som en resurs i samhället” – Cecilia Wikström, EU-parlamentariker
11.00 – 13.00 Lunch
12.00 Ortodox middagsbön i Missionskyrkan
13.00 – 14.00 Seminarium 3
14.30 -15:30 Seminarium 4
16.00 Kaffe och avslutning