Seminarier

Under konferensen 2016 kommer det att erbjudas enskilda seminarier

1. ”Linköpingsmodellen”
I Linköping har det offentliga och civila samhället tillsammans verkat för att de EU-medborgarna som kommit till staden ska få hjälp med akuta behov, samtidigt som vi gör integrerade långsiktiga insatser för att i grunden förändra förhållandena i Rumänien och Bulgarien.
– Rickard Klerfors, Biståndsansvarig Hjärta till hjärta

2. ”Makten, härligheten och idealismen.”
Om att ha goda intentioner, där ensamhetens kamp i uppdraget möter många viljor som vill annorlunda. Behov från olika håll strömmar in och vi måste välja vad som är det primära.
– Jan Johansson, diakon

3. ”Ideell och professionell i mötet med de gömda”
På vilket sätt kan mitt kunnande bidra i de gömdas situation?
Hur kan jag använda min specifika kunskap och livserfarenhet i mötet med dem?
– Susanne Gustafsson , det ideella nätverket Kyrkornas samarbete för mänskliga rättigheter, Linköping

4. ”Framtiden bor hos oss – om integration i social utsatta miljöer”
Nätverket ”Framtiden bor hos oss” samlar distrikt och församlingar i Svenska kyrkan i mångreligiösa och -kulturella stadsdelar. Hos oss tar det nya samhället och den nya kyrkan form. Kjerstin Petrelius Allard berättar om nätverkets arbete, och delar med sig av sina erfarenheter, såväl utmaningar som glädjeämnen.
– Kjerstin Petrelius Allard, församlingsherde Skäggetorps församling

5. ”Rättighetsbaserat arbete i kyrkorna” (endast fredag)
Hur gör vi för att mänskliga rättigheter ska respekteras och förverkligas, såväl i våra lokala sammanhang som i samhället i stort? Hur kan vi bidra till att människans egna resurser stärks, så att de egna livsvillkoren förbättras?
– Aster Boberg, Sensus

6. ” Att vara ett psykosocialt stöd”
Idag finns många nya människor i Sverige som söker sig till våra kyrkor. Detta är både en tillgång och utmaning. Vad är psykosocialt stöd? Hur kan jag vara ett stöd för andra? Och hur tar jag hand om mig själv?
– Anna Ramén, verksamhets chef på Linköpings Diakonicentrum

7. ”Volontärer – tillgång och ansvar”
Ett seminarium som beskriver möjligheter och svårigheter med ideella insatser och volontärers betydelse för Linköpings Stadsmissions breda verksamhet.
– Linköpings stadsmission

8. ”Psykisk ohälsa – vad kan kyrkorna göra”
Liza Hagberg, berättar från sitt perspektiv och egen erfarenhet,  hur det kan vara att leva med Bipolär sjukdom och samtidigt vara anställd i kyrkan. Hur kan kyrkan möta människor med psykisk ohälsa?
– Liza Hagberg, Präst i Norrköping

9. ”Barn i väntan/barn i start”
BIV o BIS, står för Barn i väntan Barn i start. Det är ett pedagogiskt program som vänder sig till flyktingbarn i åldrarna 7-20 år som vill lära sig mer om sig själva och om asyl/integrationsprocessen. Programmet som är politiskt och religiöst neutralt skapar självförtroende och vill på så sätt förebygga psykisk ohälsa.
– Jan Persson, verksamhetsledare BIV/BIS

10. ”Crossroads i Linköping” (endast fredag)
Crossroads, Migrationsmottagningen och EU-migranter som resurs
Hur ett samarbete mellan kommun, Svenska kyrkan, församlingar och Stadsmission kan hjälpa och göra skillnad. Ideella läkare och sjuksköterskor och deras insatser för utsatta EU-medborgare. Erfarenheter och exempel på hur arbetsintegrerande och utbildande insatser kan lyfta människor.
– Elin Sjögedahl, projektledare Crossroads, Linköpings Stadsmission
– Malin Nylén, projektledare EU-migranter som resurs, Linköpings Stadsmission
– Jens Wiethege och Kerstin Åkesson, Tinnerökliniken/Migrationsmottagningen

11. ”Barmhärtiga samarier behöver värdshus med hjärta!”
Det sociala företaget Origo Resurs presenterar en modell för arbetslivsinriktad rehabilitering och livshantering i samverkan med Arbetsförmedlingen och församlingar. Hur kan församlingen ta uppdrag från Arbetsförmedlingen, samverka med vården och vidga sitt diakonala arbete? Lokala exempel från Linköping, Huskvarna, Nässjö och Visby.
– Johan Arvidsson, verksamhetschef Origo Resurs.
– Maria Nyman, verksamhetsledare Origo Linköping, Sionförsamlingen.

12. ”Gatujuristerna”
Hur juridikstuderande i Linköping vill ställa sin kompetens till förfogande, för de som är i behov av juridisk rådgivning. Hur man som ideell kan dela med sig av sin kunskap.
– Axel Jansson

13. ”Om stödboende för ensamkommande barn/ungdomar – från uppstart till vardag” (endast fredag)
Ett seminarium om uppstarten av Stadsmissionens stödboende för ensamkommande barn/ungdomar. Om samarbetet mellan volontärer och anställd personal och processen från tom lägenhet till en fungerande vardag i ett nytt land för ungdomarna.
– Samanta Jacobsson, Stadsmissionen Linköping

14. ”Församlingsplantering i socialt utsatta områden”
Utmaningarna i miljonprogrammets områden är ofta stora. Hur möter vi som kyrkor och kristenhet bäst dessa behov och utmaningar? Kanske det är dags att sluta hjälpa på distans och istället flytta dit, bygga församling, och leva våra liv tillsammans. Johannes Stenberg bor med fru och barn i Linköpings mest mångkulturella stadsdel, Skäggetorp, och leder den nystartade församlingen Nygårdskyrkan (EFK).
– Eleonor Gustavsson, Johannes Stenberg

15. ”Ekumeniska EU-kontoret, en resurs för kyrkornas diakoniala arbete” (endast fredag)
I ett föränderligt samhälle har kyrkan en allt tydligare roll på den sociala arenan. Ny kompetens behövs på flera områden som bland annat projektledning, samverkan och inte minst extern finansiering.
För en kyrka som vill göra skillnad i världen finns flera vägar att gå, till exempel som leverantör av tjänster till kommun och landsting som då finansieras därifrån, men även via några av EU:s olika program som särskilt lämpar sig för social verksamhet och migrationsarbete.
Vilka möjligheter har vi att nyttja EU-medel och hur gör man? På vilket sätt kan Ekumeniska EU-kontoret ge stöd i en sådan process?
– Suzanne Jenner, versamhetschef Ekumeniska EU-kontoret

16. ”Att möta asylsökande i församlingen – metoder och goda exempel”
Susanna Löfgren, stiftsdiakon, och Ingela Jansson, församlingspedagog i Valdemarsvik församling, berättar om och delar erfarenheter från hur de jobbat med olika öppna verksamheter, språkcaféer m.m.

Med reservation för ändringar