Anmälan

Idédagar för socialt och diakonalt arbete

13-15 oktober i Linköping

Sista anmälningsdag 9/10
(Sista anmälningsdag 2/10)
Kostnad
Kostnaden för konferensen är 800 kr
Enbart fredag 600 kr

Enbart lördag 300 kr

Boende
Boende ordnas av deltagarna själva. För tips på boende kontakta gärna Linköpings turistbyrå.